კონტაქტი

კონკურსთან დაკავშირებული ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, მათ შორის ონლაინ ტესტირების და ვიდეო კონფერენციის ეტაპებთან დაკავშირებით, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართონ თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს.

[email protected]

2910421

facebook.com/mod.gov.ge